خدمات
پست الکترونیک

 

اساتید و کارمندان : به هر کدام از استادان یک email-account اختصاص داده می شود. برای گرفتن این account لازم است که رئیس دانشکده و یا مرکز مربوطه طی نامه ای استاد جدید را به ریاست مرکز فناوری معرفی و تقاضای ایجاد account برای او نماید.

(دریافت فایل درخواست پست الکترونیک اشخاص حقیقی (فقط اساتید)

(دریافت فایل درخواست پست الکترونیک حقوقی)

 

  

 

 

جهت فعال سازی و دریافت شناسه شریف به صورت زیر عمل نمایید.
ابتدا به سایت  id.sharif.ir و قسمت دانشجویان را انتخاب نمایید.

در صفحه بعد بر روی "تغییر شناسه" کلیک نمایید.

شماره دانشجویی، کد ملی و کد امنیتی را وارد نمایید.

در صورتی که 4 شماره آخر تلفن همراه شما صحیح است بر روی ارسال کلیک نمایید.

یک پیامک حاوی کد امنیتی ارسال می گردد و با وارد نمودن این پیامک قادر به انتخاب شناسه شریف خواهید بود.

 

سیستم id.sharif به صورت خودکار چند شناسه را به شما پیشنهاد می دهد.  در صورتی که می خواهید  شناسه شریف به انتخاب شما باشد می بایست حتما  به صورت فرمت ذیل و ترکیبی از اسم، نقطه، فامیل و عدد باشد.

پسورد خود را انتخاب نمایید.

 

شناسه شریف شما از بامداد روز بعد فعال خواهد شد.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus