ساختار و تشکیلات

h.ebrahimi@staff.sharif.edu

مدیریت

دکتر حسین اسدی

مدیر 152 asadi [at] sharif [dot] ir
معاونت

دکتر محمد قره یاضی

معاون اجرایی 152 m.gharehyazie[at] sharif [dot] ir

مهندس کامران صورتگر

معاون فنی 162 ksouratgar [at] sharif [dot] ir
 شبکه
علی زمانی کارشناس شبکه خوابگاهها 166 alizamani [at] sharif [dot] ir
حمید رضا ابراهیمی کارشناس شبکه خوابگاهها 166 h.ebrahimi[at] staff.sharif [dot] ir
علی محسنی پست الکترونیک، پاسخگویی امور شبکه و رفع اشکالات، دانلود ، SUT-FTP 161 mohseni [at] sharif [dot] ir
محمدرضا بهزاد کارشناس مرکز داده 155 behzad [at] sharif [dot] ir
محمدحسین شیرازی مسئول اموال و انبار 156 shirazi [at] mehr [dot] sharif [dot] ir
اسماعیل هاشمی تکنسین پسیو شبکه 157 e_hashemi [ at] mehr [dot] sharif [dot] ir
امیر شیری تکنسین پسیو شبکه 170 amir.shiri [at] sharif [dot] ir
آرمان محمدنژاد کارشناس اکتیو شبکه 167 a_mohammadnejad [at] sharif [dot] ir
فرهاد مجاوری کارشناس اکتیو شبکه 165 f.mojaveri [at] sharif [dot] ir
سامانه ها و سرویس ها
فریبا محمدی‌تبار کارشناس سیستم   163 f_mohammaditabar [at] sharif [dot] ir
فرزانه قاسمی کارشناس سیستم (مانیتورینگ، اکانتینگ ، viop ، آنتی ویروس) 168 f_ghasemi [at] sharif [dot] ir
امور اداری و مالی
مریم جلالیان مسئول دفتر 4150 jalalian [at] sharif [dot] ir
خسرو محمودی کارشناس امور مالی 151 kh_mahmoudi [at] sharif [dot] ir
اکرم حمزه‌ای کارشناس امور قراردادها 154 hamzehee [at] sharif [dot] ir
میز خدمت
فرزانه یوسفی HelpDesk 171 f_yousefi [at] sharif [dot] ir
خدمات
قهرمانی خدمات    

 

رای شما
Star OffStar OffStar OffStar OffStar Off
میانگین (47 رای)
Star OffStar OffStar OffStar OffStar Off
ارسال نظر ارسال نظر
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus