دسترسی به اینترنت با استفاده از شناسه شریف برای کاربران سیستم عامل مک (Snow Leopard)

  1. گزینه Network را در System Preferences انتخاب کنید.

  2. بر روی گزینه + کلیک کنید.

  3. از منو VPN Type گزینه PPTP را انتخاب کرده و برای بروی Creat کلیک کنید.

  4. در جاهای خالی به ترتیب وارد کنید. Server Address : access1.sharif.ir Account Name : (your Sharif-ID) شناسه شریف خود را در اینجا وارد کنید.

  5. بر روی گزینه Authentication Setting کلیک کرده و Passowrd خود را مطابق با عکس وارد کنید.

  6. گزینه Advanced که در پایین صفحه قرار دارد انتخاب کنید تیک گزینه Send all traffic over VPN connection را زده و گزینه OK انتخاب کنید. گزینه Apply را انتخاب کنید. برای راحتی کار بهتر است که گزینه Show VPN Status in menu bar تیک خورده باشد تا بتوانید از روی منو کانکشن را قطع و وصل کنید.
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus