دسترسی به اینترنت با استفاده از شناسه شریف برای کاربران موبایل های آندرویدی

  1. مطابق شکل برای گام به گام جلو روید  2. تظیمات لازم در گزینه Wireless & networks قرار دارد

  3. مطابق با توضیح ها جا های مورد نظر را کامل کنید. VPN name : Sharif-ID Set VPN server : access1.sharif.ir تیک Enable encryption را بردارید. کانکشن ساخته شده را Save کنید. کانکشن جدید را انتخاب کنید

  4. جا های خالی را مطابق با راهنما و عکس کامل کنید. Username : your Sharif-ID شناسه شریف شما Password : Sharif-ID password پسورد انتخاب شده برای شناسه شریف

  5. ارتباط شما بر قرار شده است.
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus