راهنمای مربوط به تنظیمات outlook

ابتدا outlook  را اجرا نموده و از قسمت Account Setting  گزینه Add Account را انتخاب کنید  تا پنجره زیر برای شما باز شود:

 

گزینه آخر مربوط به  تنظیمات ایمیل بصورت دستی را انتخاب کرده و بر روی Next کلیک کنید.

 

سپس گزینه اول که مربوط به Internet Email  میباشد را انتخاب کنید و بروی Next کلیک کنید تا پنجره مربوط به تنظیمان ایمیل باز شود.

در قسمت your name میتوانید نام و نام خوانوادگی خود را وارد کنید.

در قسمت Email Address  ایمیل کامل خود را وارد کنید .

Account Type شما باید برویIMAP تنظیم شده باشد.

در قسمت  mail server Incoming و Outgoing mail server  عبارت mail.sharif.edu را تایپ کنید.

در قسمت user name  و Password نیز آدرس ایمیل کامل و پسورد خود را وارد کنید.

 

در نهایت بر روی More settings کلیک نمایید تا پنجره بعدی باز شود:

 

نکته مهم در این قسمت تنظیم Incoming server  و Outgoing server است که باید به ترتیب بر روی 143 و 587 تنظیم شود.

 در پنجره outgoing server گزینه ­ی My outgoing server (SMTP) requires authentication را تیک بزنید.

 

 پس از اتمام setup حال outlook را دوباره run نموده با انتخاب گزينه send/receive می توانيد نامه های خود را بخوانيد.

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus