سیاست مرکزفناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف در رابطه با پست الکترونیک کاربران

 شرایط استفاده از «پست الکترونیکی شریف»

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شریف برای اشخاص(حقیقی یا حقوقی) واجد شرایط اقدام به صدور حساب پست‌الکترونیکی دانشگاه شریف تحت دامنه‌های ثبت شده دانشگاه (sharif.ir و sharif.edu) می‌نماید.

واجدین شرایط:

اعضای هیات عملی ، کارمندان دانشگاه ، واحدها، پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با دانشگاه ، پژوهشگران پسادکتری و دانشجویان:

فرم مربوط به دریافت ایمیل را از وب سایت مرکز فناوری اطلاعات می توانید دریافت نمایید.

دانشجویان هر دانشکده ایمیلی یا دامنه دانشکده خود دارند که از مسئول سایت دانشکده دریافت نمایند و یا به mohseni@sharif.ir جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور ایمیل ارسال نمایند  (.

قوانین و شرایط استفاده از ایمیل شریف:

• ایمیل دانشگاه برای استفاده در جهت مقاصد و اهداف دانشگاه شریف صادر گشته و از آن نمی‌توان استفاده‌های تجاری غیرمرتبط با دانشگاه داشت
• ارسال هرزنامه (spam) از ایمیل دانشگاه شدیدا ممنوع می‌باشد
• تعداد ارسال ایمیل از ایمیل‌های دانشگاه دارای محدودیت (quota) می‌باشد. چنانچه اقدام به ارسال ایمیل انبوه شود، این امکان وجود دارد که ایمیل‌های شما توسط سرورهای دانشگاه ارسال نگردند.چنانچه احتیاج به ارسال ایمیل انبوه دارید، از پیش مرکزفناوری اطلاعات دانشگاه را مطلع سازید.
• دارندگان ایمیل دانشگاه اعم از حقیق و حقوقی اجازه ارسال ایمیل به لیست‌ افرادی که داوطلب دریافت ایمیل در موضوع خاص نبوده‌اند نیستند. به عبارت دیگر ارسال ایمیل انبوه به لیست افرادی که از منابع دیگری به دست آمده و رضایت خود جهت دریافت ایمیل در آن موضوع را اعلام نکرده‌اند مجاز نمی‌باشد
• دارندگان ایمیل‌های دانشگاه شریف ملزم به رعایت سایر قوانین مربوطه‌ی دانشگاه و کشور می‌باشند
• تخطی از این موارد می‌تواند باعث مسدود شدن دائم یا موقت ایمیل گردد.
 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus