خدمات
ثبت دامنه شریف

با توجه به وضع قوانین جدید جهت ثبت زیردامنه توسط مرکز فنآوری اطلاعات و خدمات ماشینی خواهشمند است  پس از مطالعه آیین نامه نام دامنه دانشگاه شریف در صورت نیاز به ثبت زیر دامنه بر روی آدرس sharif.ir فایل زیر را دریافت نمایید و پس از تکمیل اطلاعات و امضا به این مرکز تحویل دهید.

دانلود: دریافت فایل تقاضای ثبت زیر دامنه

 قوانین و مقررات مربوط به دامنه شریف :

تعاریف

دامنه: به نام یا نام‌های اینترنتی دانشگاه شریف اطلاق می‌گردد که در حال حاضر تعداد آنها ۳ می‌باشد: sharif.ir، sharif.edu  و sharif.ac.ir

زیردامنه: به هر نامی که تحت ۳ دامنه شریف تعریف شود، اطلاق می‌گردد. مانند: example.sharif.ir

زیردامنه سطح ۳:زیردامنه‌ای که مستقیما تحت دامنه‌های شریف تعریف گردد. مانند: example.sharif.ir

زیردامنه سطح ۴:‌زیردامنه‌ای که تحت زیردامنه ۳ تعریف گردد. مانند: sample.example.sharif.ir

شکل زیر سطوح مختلف دامنه را نشان می دهد:

 

لزوم قانونمند سازی تخصیص دامنه

        دانشگاه شریف مالکیت معنوی ۳ دامنه sharif.edu‌ ،sharif.ir و sharif.ac.ir را دارا می‌باشد. به منظور پاسداری و صیانت از این نام‌ها، آیین‌نامه ذیل ناظر به تخصیص و نحوه استفاده از زیردامنه‌های تحت این دامنه‌ها در راستای ارائه محتوای وب خواهد بود.

        دامنه‌های رسمی دانشگاه برند شریف حساب شده که نیاز به حافظت و ترفیع دارند (protection and promotion)

        تخصیص دامنه‌ها و محتوای سایت‌ها رابطه مستقیمی با رتبه‌بندی‌های مختلف وبی (مانند Google Page Rank و Alexa Rank)‌ دارند و این رتبه‌بندی‌ها از فاکتورهای موثر در رتبه‌بندی اکادمیک دانشگاه‌ها می‌باشند.

        محتوای ارائه شده تحت یک دامنه چنانچه وزین نباشد، باعث لطمه به برند شریف می‌شود.

        به دلیل فقدان نظارت و قانونمندی، در حال حاضر دامنه و سایت‌های زیادی تحت دامنه‌های شریف وجود دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.

        نمونه‌ای از مشکلاتی که وجود داشته و یا می توانند به وجود آیند عبارتند از:

        سایت‌هایی که در خارج از دانشگاه یا ایران میزبانی می‌شوند و ممکن است دارای اطلاعات حساس یا محرمانه باشند.

        سایت‌هایی که به آنها دامنه تخصیص داده شده، مدتی کار کرده‌اند ولی بعدا به مشکل برخورده‌اند اما مسؤولی جهت رفع مشکل وجود ندارد و عملا بلا استفاده هستند.

        سایت‌هایی که محتوای آنها قدیمی و یا غیرمعتبر است.

        سایت‌هایی که مسئول رسیدگی ندارند و به دلیل به روز نشدن نرم‌افزار سایت در خطر هک شدن قرار دارند.

        سایت‌هایی که از برند شریف برای اعتبار خود استفاده می‌کنند اما هویت مستقلی از شریف دارند یا فعالیت آنها تحت نظارت کامل دانشگاه نیست.

        واحدهایی از دانشگاه که از نام دامنه غیرشریفی استفاده می‌کنند و باعث عدم ارتقای نام و اعتبار شریف در فضای مجازی می گردند.

 

قوانین تخصیص دامنه
شرایط عمومی

        هیچ فردی حق ندارد از طرف دانشگاه شریف اقدام به ثبت دامنه نماید. مرجع رسمی ثبت دامنه‌های دانشگاه شریف مرکز فناوری اطلاعات میباشد. 

        هیچ یک از واحدهای دانشگاه شریف مجاز به استفاده از دامنه‌های غیرشریفی جهت اداره وبسایت واحد خود نمی‌باشند. 

        تمامی دامنه‌های سطح ۳ دانشگاه و هر سایت دیگری که اطلاعات حساس و محرمانه داشته باشد، تنها در دانشگاه می‌تواند میزبانی شود.

        هیچ دامنه شریفی اجازه استفاده از امکانات میزبانی خارج از ایران را ندارد.

        به تمامی واحدها فقط یک نام دامنه تخصیص داده می‌شود (بجز مواردی که در این آیین نامه تصریح گشته است.

        سایت‌های تحت دامنه شریف اجازه redirect کردن سایت خود به دامنه‌ها‌ی غیر‌شریفی یا داشتن نام موازی غیرشریفی را ندارند.

        اگر نهادی یا سازمانی تحت کنترل کامل دانشگاه شریف نباشد میتواند از دامنه های غیرشریفینیز به صورت همزمان با نامهای دامنه شریف استفاده نماید.

        به نام افراد و اشخاص زیردامنه جهت اداره سایت شخصی تخصیص داده نخواهد شد.

        محتوای تمامی سایت‌های تحت دامنه‌های شریف می‌بایست مرتبط با دانشگاه و اهداف آن  بوده و به وب‌سایت‌هایی که به امور دیگری جز اهداف دانشگاه می پردازند نام دامنه تحت شریف اعطا نخواهد شد.


سطح زیر دامنه قابل ارائه

        به واحدهای ذیل یک زیردامنه سطح سوم متناسب با نام آنها و جهت استفاده به عنوان وبسایت رسمی از طرف مرکز فناوری اطلاعات تعلق می‌گیرد:

        دانشکده‌ها

        ریاست و معاونت‌ها (دانشجویی، اداری، )

        مدیریت‌ها و ادارات (تغدیه، تربیت‌بدنی، )

        پژوهشکده‌ها ومراکز آموزشی و پژوهشیمورد تایید دانشگاه (انرژی، ) ، مراکز دانش بنیان و خدمات فناوری دانشگاه

        سرویس‌ها یا سایر سایت‌ها (غیر از سایت اصلی) که توسط واحدهای مختلف ارایه می‌گردد، در صورت نیاز به زیردامنه از زیردامنه‌ای تحت دامنه اصلی واحد باید استفاده نمایند

     به کنفرانس‌ها و رویداد‌هایی که متولی آنها دانشگاه شریف است و هر دوره آن در دانشگاه شریف برگزار می‌گردد، دامنه سطح سوم می‌تواند تعلق بگیرد.

     به واحدهای زیرمجموعه یک معاونت ، مدیربت ، پؤوهشکده زیردامنه سطح چهارم تحت واحد سطح بالاتر خود تعلق می‌گیرد. به طور مثال designlab دانشکده کامپیوتر باید به صورت designlab.ce.sharif.edu  تعریف شود. 

       به  موارد گذرا و مدت‌دار (مانند کنفرانسها و سمینارهایی که یک دوره از آن در شریف برگزار می‌گردد) زیردامنه سطح ۳ تعلق نمی‌گیرد اما این دامنه‌ها می‌توانند تحت دامنه واحدی که زیر مجموعه آن هستند یا در صورت موضوعیت، تحت یکی از دو دامنه events.sharif.ir و conf.sharif.ir به عنوان دامنه سطح ۴ تعریف شوند. 

        درخواست‌ها برای دریافت دامنه‌های سطح ۴ یا بالاتر در صورتی مورد بررسی قرار می‌گیرد که این درخواست مورد تایید مدیر زیردامنه سطح ۳بالاتر قرار بگیرد. مثلا درخواست دامنه designlab.ce.sharif.ir می‌بایست به تایید رییس دانشکده کامپیوتر برسد. در مورد زیردامنه‌های events.sharif.ir یا conf.sharif.ir علاوه بر تاییدیه معاونت پژوهشی باید سال برگزاری هم در نام دامنه مشخص باشد.

        مسئولیت نظارت برمحتوای دامنه‌های سطح ۴ یا بالاتر که به زیرواحدها اختصاص می‌یابد،  برعهده واحد اصلی می‌باشد.

         پس از تخصیص دامنه، حداکثر یک ماه به دارنده دامنه برای راه‌اندازی سایت خود فرصت داده می‌شود. در صورتی که پس از این مدت سایت راه‌اندازی نشود، دامنه وی حذف خواهد شد.

        موارداستثنایی که نیاز به تامین دامنه در سطح سه وجود دارد و مشمول موارد فوق نباشد موضوع در شورای فناوری اطلاعات دانشگاه مطرح شده و با تصویب آن اعمال می گردد.  

 

شرایط لازم برای نام دامنه

        نامهای انتخابی باید منعکس کننده فعالیت بخش یا سازمان مورد نظر باشند.

        نام زیردامنه باید بگونه‌ای باشد که اولا واحد درخواستی در مورد آن صاحب حق باشد و ثانیا نتوان واحد دیگری را در مورد آن ارجح دانست. 

        چنانچه نام درخواستی بسیار کلی باشد یا معانی ضمنی و  مستتر در نام مورد تقاضا بسیار فراتر از سرویسی باشد که یک مرکز قرار است پوشش دهد آن اسم مورد قبول نخواهد بود. مثلاcenter.sharif.irنامی بسیار کلی می باشد. 

        نام انتخابی نباید جزو علایم تجاری ثبت شده یک شرکت خصوصی و یا جزو اسامی دارای نام ثبت شده تجاری و مشمول قوانین copyright باشند 

        چنانچه نام مورد تقاضا معنای نامناسبی در زبانهای رایج داشته باشد مردود خواهد شد.

●   اسامی دامنه نمی تواند شامل کلمه sharif باشد.

●   نام دامنه نمی تواند اسم خاص باشد

 

محتوا:

شرایط ذیل می‌تواند منجر به حذف یا تعلیق دامنه سایت شود:

        ارايه محتوای نامربوط یا نامناسب

        آلوده شدن سایت به ویروس یا بدافزار

        از دست خارج شدن سایت برای مدت زمان طولانی

 

انتقال دامنه های فعلی

در مورد دامنه‌های موجود که با ضوابط بالا منطبق نیستند بدین ترتیب عمل خواهد شد:

        در صورت غیرفعال بودن سایت، این دامنه‌ها حذف خواهند شد.

        در صورت فعال بودن، مسؤولین سایت می‌بایست جهت ثبت زیردامنه جدید یا انتقال میزبانی سایت خود اقدام نمایند و در غیراینصورت زیردامنه آنها پس از تعیین ضرب الاجل حذف خواهد شد.

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus